Q Branch

Senatvm bünyesinde faaliyet gösteren araştırma ve geliştirme grubumuz, Q Branch, nicel ve nitel yöntemlerle bireylerin, grupların, toplulukların ve her boyutta sosyal yapının röntgenini çekmekte, hisleri ve davranışları kıymetlendirmektedir.

Q birimimizin ismi, Quantitative (Kantitatif, Nicel, Sayısal) ve Qualitative (Kalitatif, Nitel) araştırma yöntemlerinden ileri gelmektedir. Senatvm - Q Branch, başta siyasetçiler ve politikacılar olmak üzere fertlere ve gruplara erişmek isteyen, onlara bir mesaj vermek ve bu mesajın anlaşıldığından, duyguları uyardığından ve davranışlara yansıdığından emin olmak isteyenlere sayısal veri ve modellerle desteklenen çözümler üretmektedir.

Q BRANCH - BAŞLICA ÇALIŞMA KONULARI:

Bilgisayar tabanlı işlemler ve büyük verilerle eşgüdümlü çalışan Q Branch, temel olarak bireyleri, grupları ve toplulukları odak alarak nicel ve nitel analizler yapmaktadır. Q Branch'in ortaya çıkardığı analizler ile bireylerden millete kadar her boyuttaki insan topluluklarının karakterini, hislerini ve davranışlarını anlamak ve anlamlandırmak mümkün olmaktadır.

  • Karakter
  • Algılar
  • Hisler
  • Davranışlar

Q Branch, insana dair durum analizleri yapmakla yetinmez, aynı zamanda davranış modellerini ve o davranışları yönlendirebilecek kadar kıymetli anahtarları da ortaya çıkarır. Q Branch, Senatvm'un uzmanlaştığı siyaset ve politika konularındaki bilgi ve deneyimlerini, büyük verilerle, bilgisayar destekli güncel psikolojik ve sosyolojik davranış modellerini kapsayan sayısal analizlerle ve kendine özgü modellerle biraraya getirmektedir.

Q Branch, sayısal analizlerinde, binlerce saatlik mesai ile biraraya getirdiği verileri ve modelleri baz alırken, veri tabanlarını ve modellerini de yüksek keskinlikte ve güncel tutarak çağı her adımda yakalamaktadır.

Hedef kitle analizi ve davranış modelleri kavramları, siyasetin olduğu kadar, iş dünyasının da ilgi duyması gereken konuların başında gelir. Bu çerçevede Senatvm, siyaset kurumları kadar, iş dünyasına ve sivil toplum kuruluşlarına da çözüm üretme kabiliyetine sahiptir.

Dikkat Çeken Yayınlar