Deneyimlerimiz

 POLİTİKA | SİYASET | İLETİŞİM

Aşağıdaki hususlarda onlarca yıllık tecrübeye sahibiyiz:

+Siyasi ve politik hedefleri belirlemek. Bu hedefleri gerçekleştirmek için gereken tüm ihtiyaçları ortaya çıkarmak ve hedeflere erişmek için çözümler geliştirmek.
+Mevzuatın, kamu ihtiyaçlarının ve siyasi gündemin analiz edilmesi.
+Politika inşa etmek; etki analizi yapmak, kanun ve tali mevzuatı oluşturmak.
+Politika/Siyaset izleme ve değerlendirme.
+Kurumların, siyasi yapıların, özel kuruluşların ve STK'larının görüş ve kanaatlerini değerlendirmek.
+Parti programı oluşturmak, seçim beyannamesi hazırlamak.
+Sayısal yöntemleri de kullanarak siyasi ve politik amaçlı bilgi ve söylem geliştirmek.
+Siyasi konuşma yazmak, siyasi metinleri değerlendirmek.
+Yasama üyeleri için meclis denetleme önergeleri, konuşma metinleri, bilgi notları ve kanun teklifleri hazırlamak.
+Siyasi ve politik krizleri analiz etmek ve yönetmek.
+İtibarı geliştirmek ve korumak için mevcut tehditleri ve potansiyel riskleri bertaraf etmek.
+Siyasal Temsil ve Siyasal İletişim danışmanlığı.
+Fert ve toplulukların analiz edilmesi ve profillerinin kıymetlendirilmesi.
+Kamuoyu oluşturmak ve halkla ilişkiler.
+Basınla ilişkiler.
+Her ölçekteki sosyal dinamikleri anlık olarak izlemek, anlamak ve bu verileri analiz ederek anlamlı bir politika, siyaset ve iletişim programı meydana getirmek.
 

"Senatvm Politika, Siyaset ve İletişim ortak paydasındaki meselelerde tecrübelidir."

Dikkat Çeken Yayınlar