DİĞER GELİŞMELER (THC-2)

TBMM

DEPREMLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU


17 Kasım 2020 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi - DEPREMLERE KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEMLERİ ARAŞTIRMA KOMİSYONU, 17 Mart 2021 tarihindeki son toplantısında Türk Milletinin esenliği ve refahı için aşağıdaki tedbir ve tavsiyeleri gündemine almıştır.

“Büyükşehirler üzerindeki konut talebinin baskısının azaltılması, kırsal ve orta ölçekli illerimizin de cazibesinin canlı tutulması, geliştirilmesi, bu anlamda hem yatırım olanaklarının hem istihdam olanaklarının hem de diğer gerekçelerle kariyer planması olsun, farklı sosyal gerekçeler olsun, bu gerekçelerle büyükşehirlere göçün daha dengeli ve azaltılması hususlarının da dolayısıyla altını çiziyoruz” *

“Hem kırsal alanların cazibesinin artırılması hem de yapı kalitesinin artırılarak depreme güvenli hâle getirilmesini önermiş olacağız.”
 
17 Mart 2021 tarihli komisyon toplantısı tutanağı: TUTANAK(tbmm.gov.tr)

“Köylerimizin güvenli yapı stokuna kavuşması için 'köyde dönüşüm' uygulaması gerekiyor. Ayrıca kentlerdeki konut baskısını azaltmak için mutlaka kırsal gelişimin hızlandırılması gerekir. Büyükşehirlerdeki göçe bağlı hızlı nüfus artışından ortaya çıkan konut ihtiyacı baskısını azaltmak için orta ölçekli şehirlerimizin ve kırsal yerleşimlerin cazibesinin arttırılmasını ve buralara dönüşün teşvik edilmesini önereceğiz. Bunun için de kırsalda yaşamanın cazibesini arttırmamız gerekir ki vatandaşlarımız dönebilsin ve böylece şehirlerimiz üzerindeki konut ihtiyacı baskısı azalabilsin."
Komisyon başkanı Uncuoğlu’nun açıklamaları: Meclis Deprem Araştırma Komisyonu yüksek riskli binaların satışı ve kiralanmasına karşı öneri getirecek (aa.com.tr)


Meclis araştırma komisyonunun raporunda yukarıdaki unsurları kamuoyunun gündemine getirmesi ve bu unsurların olası mevzuat değişikliklerinde ve politikalarda etkili olması beklenmektedir. 

 

SENATVM’un Yorumu: Deprem tehdidi, ülkemizin önemli bir gerçeği. Bu çerçevede emniyetli yapı stoğunun artması ve kentsel yerleşim bölgelerindeki yoğunluğun düzenlenmesi yönündeki çalışmaları çok kıymetli ve faydalı buluyoruz. TBMM bünyesindeki meclis araştırma komisyonu da yürütmekte olduğu çalışmalarda bu doğrultuda, yukarıda da yer alan tavsiye ve görüşleri kamuoyunun gündemine getirmektedir. Kırsal yerleşimin teşvik edilebilmesinin önemli bir unsuru da vatandaşların ulaşım imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesidir. Müreffeh bir ekonominin ve sosyal atılımın bir anahtarı da, fertlerin ulaşım imkanlarının zenginliğidir. 21. Yüzyılda ve salgın risklerinin yükseldiği bir dönemde ferdi ve ailevi otomobil sahipliğinin yükseltilmesi, başarılı bir kamu politikasının bileşeni olarak kabul görmelidir. İkinci el otomobil ithalatına yönelik yasakların kaldırılmasına dair sunduğumuz raporda, konut yoğunluğunun azalması ve kırsal yerleşimin teşvik edilmesi için fertlerin araç sahipliği oranlarının geliştirilmesini önermiştik. Haliyle Meclis, deprem araştırma komisyonunun çalışmalarıyla, Türk Milletinin ferdi araç sahipliği oranlarının iyileştirilmesi yönündeki çalışmalarımızın birbirini desteklediğini söyleyebiliriz. (23.03.2021 - Refik ISIK)

Dikkat Çeken Yayınlar