Senatvm

Roman Senate
Roma Senatosu
 
  
Senatvm (Senatvs);
Danışma konseyi veya danışma meclisi anlamına gelmektedir.

“Meclis” ve “Danışma” kavramları, çeşitli kültürlerde ve Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Türk devlet kültüründe ve idari geleneklerinde “istişare etmek” başarılı yöneticilerin ve devlet insanlarının sahip olduğu ortak bir yönetim ilkesidir.
 
Opening of the first Ottoman Parliament (Meclis-i Umumî), 1877.
Osmanlı Devleti Meclisi, 1877
Etkili ve başarılı olan her kararın, her siyasi ve politik tutumun arkasında, bilgi ve tecrübesinden faydalanılan bir danışma meclisine rastlamak mümkündür.
 
  

>>Senatvm hangi konularda uzmanlaşmıştır?
>>Senatvm hangi alanlarda deneyimlidir?
Dikkat Çeken Yayınlar